Detektori pokreta, otvaranja i stanja okoline

 
Detektori pokreta su vrlo važan segment u cjelokupnom sustavu zaštite.

Naši detektori pokreta vrhunske kvalitete pružaju pouzdanu detekciju bilo kakvog, pa i najmanjeg pokreta.